Wiki over Functioneel Beheer, Informatiemanagement en datamanagement

BiSL/ASL, het wondermiddel voor de IT beheer perikelen binnen de Nederlandse gezondheidszorg?

Posted by IV experts

Een scriptie van Gert-Jan Gerrits over de toepasbaarheid van ASL/BiSL in de Nederlandse gezondheidszorg: "De gezondheidszorgbranche is een branche die constant in ontwikkeling is. Gezondheidszorginstellingen, en in het bijzonder ziekenhuizen, worden niet langer gefinancierd op basis van verrichtingen en de bijbehorende parameters (het zogenaamde FB Budget) maar op basis van werkelijke productie uitgedrukt in DBC’s (Diagnose Behandeling Combinaties). Deze veranderingen hebben niet alleen een grote invloed op de financieringwijze van een ziekenhuis, maar hebben vaak ook een grote impact op de automatiseringsomgeving van deze ziekenhuizen."

"Ziekenhuizen beschikken veelal over een IT infrastructuur die in sommige gevallen meer dan vijfentwintig jaar oud is. Met de komst van DBC’s zijn hier IT componenten aan toegevoegd zoals een validatiemodule1, om het koppelen van verrichtingen en het valideren van DBC’s mogelijk te maken. Een gemiddeld ziekenhuis beschikt al snel over vijfentwintig tot vijftig verschillende applicaties, dito applicatie beheerders en dito verschillende beheerprocedures. Dit heeft vaak een onoverzichtelijk geheel tot gevolg."