Wiki over Functioneel Beheer en Informatiemanagement

Beheerdomeinen volgens The Lifecycle Company

Posted by IV experts

In de wereld van de automatisering en informatievoorziening wordt, naast systeemontwikkeling, onderscheid gemaakt tussen drie vormen van beheer: functioneel beheer, applicatiebeheer en technisch beheer. We lichten deze beheerdomeinen in deze whitepaper toe.

Deze beschrijving van de beheerdomeinen volgens The Lifecycle Company bevat beschrijvingen van functioneel beheer, applicatiebeheer en technisch beheer. Tevens wordt er verwezen naar ITIL, ALS en BiSL als ondersteunende beheermodellen.

beheermodellen-lifecycle-company