Wiki over Functioneel Beheer en Informatiemanagement

ASL- en BiSL-zelfevaluaties: een analyse

Posted by IV experts

In 2003 verscheen in het IT Beheer Jaarboek een artikel over de ervaringen die destijds waren opgedaan met de ASLzelfevaluatie. Het is een-opeen toepasbaar op de BiSLzelfevaluatie, waarover in 2006 is gepubliceerd. Inmiddels hebben we veel ervaring opgedaan met beide zelfevaluaties. In dit artikel beschrijven wij de resultaten van onze analyse van ASL- en BiSLzelfevaluaties bij uiteenlopende organisaties.

Een artikel van Machteld Meijer en René Sieders uit 2009.

Zelfevaluaties blijken een krachtig instrument bij het bepalen van de beste verbetermogelijkheden voor een organisatie. In de afgelopen jaren hebben wij tientallen zelfevaluaties begeleid. Hieruit zijn algemene conclusies te trekken over de volwassenheid en de zwakke en sterke punten van de gemiddelde applicatiebeheer- of functioneelbeheerorganisatie. Alvorens hierop in te gaan, bespreken wij de inhoud van de zelfevaluaties en vermelden we conclusies uit 2003 over de ervaringen tot dan toe. We gaan ervan uit dat ASL en BiSL zelf genoegzaam bekend zijn bij de lezer. Mocht je toch enige toelichting willen hebben op deze frameworks voor respectievelijk applicatiebeheer en functioneel beheer, dan verwijzen wij je naar de website van de ASL BiSL Foundation: www. aslbislfoundation.org.