Wiki over Functioneel Beheer, Informatiemanagement en datamanagement

Het Amsterdams Informatiemanagement Raamwerk in theorie en praktijk

Posted by IV experts

Het Amsterdams Informatiemanagement raamwerk (AIM-raamwerk) was aanvankelijk ontwikkeld als praktisch oriëntatie-instrument voor informatiemanagement maar uit waarnemingen van de opdrachtgever Prof. Rik Maes, em. hoogleraar informatiemanagement aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), blijkt dat verschillende interpretaties en toepassingen van het AIM-raamwerk bestaan.

Een afstudeerscriptie van Gweta Markosian uit 2013.

Het doel van het in deze thesis gepresenteerde onderzoek is om uitspraken te doen over de betekenis/waarde van het AIM-raamwerk, gebaseerd op de verschillende interpretaties en toepassingen ervan in de praktijk en wat erover geschreven is in de (beperkte) wetenschappelijke literatuur. Voor dit onderzoek is de volgende hoofdvraag gesteld: “Welke uitspraken kunnen gedaan worden over de betekenis/waarde van het AIM-raamwerk op grond van de verschillende interpretaties en toepassingen ervan in theorie en praktijk?”

Met dit onderzoek wordt beoogd kennis te ontwikkelen over verschillende interpretaties en toepassingen in theorie en praktijk. Bovendien worden implicaties van verschillende interpretaties en toepassingen van het raamwerk geïndiceerd. Het inzicht dat verkregen is in de toepassingen en implicaties daarvan dient organisaties te begeleiden bij verdere toepassingen/uitwerkingen van het AIMraamwerk. Dit onderzoek dient ook bij te dragen aan de wetenschappelijke kennis over het AIM-raamwerk.