nulmeting-HEADER

NULMETING

Wij kunnen je inzicht bieden in de huidige stand van zaken m.b.t. (de volwassenheid en positionering van) het Functioneel Beheer en Informatiemanagement.

INZICHT IS CRUCIAAL

Het professionaliseren van de informatievoorziening in jouw organisatie is een hele uitdaging. Waar moet je beginnen en wie of wat heb je daarvoor nodig? Door middel van onze Nulmeting kunnen wij helpen om inzicht te creëren met betrekking tot de informatievoorziening en diens toegevoegde waarde voor de business in jouw organisatie. Zo krijg je hier grip op en ontstaat er een startpunt om deze middels een stappenplan te gaan professionaliseren en de IV-dienstverlening te verbeteren. Een van onze experts begeeft zich in jouw organisatie en onderzoekt, door middel van het interviewen van de betrokken medewerkers, het Functioneel Beheer. Door dicht op de uitvoering te staan en verschillende invalshoeken te bekijken kunnen we op deze manier een goed onderbouwd eindrapport opleveren. Dit rapport, inclusief knelpunten analyse en verbeteracties, kan dienen als basis voor besluitvorming. Daarnaast kan het ondersteuning bieden met betrekking tot de prioritering in de mogelijke vervolg- en verbeteracties.

De Nulmeting biedt:

  • Een startpunt voor het professionaliseren van de informatievoorziening.
  • Inzicht in rollen, activiteiten en profilering van Functioneel Beheer en/of Informatiemanagement binnen de organisatie.
  • Inzicht in feitelijke tijdsbesteding van het Functioneel Beheer en/of Informatiemanagement.
  • Inzicht in het huidige en gewenste volwassenheidsniveau van het Functioneel Beheer en/of Informatiemanagement.
  • Een inschatting van het volwassenheidsniveau van het Functioneel Beheer en/of Informatiemanagement in de organisatie.

MEER WETEN OVER ONZE NULMETING?

Download dan onze Nulmeting brochure via onderstaande button. Je ontvangt deze dan direct in jouw mailbox!

Download DE BROCHURE

HEB JE NOG VRAGEN?

Wil jij meer inzicht in de huidige situatie en een advies over mogelijke verbeteringen? Wil je meer weten over een Nulmeting in jouw organisatie? Chris kan je zeker verder helpen!

Neem direct contact met hem op of vul onderstaand formulier in.

JOUW CONTACTPERSOON

Chris
Bel 06-42782181 of mail direct naar chris@iv-experts.com.